Học phần này áp dụng cho các sinh viên đại học bách khoa đăng kí học Vật lý 2 (đại trà).

Khoá học này dùng để ôn tập và luyện thi SAT SUBJECT TEST:  PHYSICS.

Vật lý 1 cho SV các lớp CLC.

Học phần Vật lý 1 cho sinh viên học theo chương trình đại trà của Trường ĐH Bách khoa.